Skip to main content

Doa Bapa Kami Bahasa Toraja (O Ambe'ki Dao Suruga)

Doa Bapa Kami Bahasa Toraja (O Ambe'ki Dao Suruga) - Alkitab telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di dunia, termasuk bahasa daerah Toraja. Salah satu bukti kasih kebaikan Tuhan yang memperkenankan diri-Nya ditemui oleh manusia.

Gambar Doa Bapa Kami Bahasa Toraja (O Ambe'ki Dao Suruga)
Gambar Doa Bapa Kami Bahasa Toraja (O Ambe'ki Dao Suruga)

Pada kesempatan ini, kita akan belajar Doa Bapa Kami Bahasa Toraja lengkap dengan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.

Doa Bapa Kami Bahasa Indonesia

Matius 6:9-13

Bapa kami yang di sorga, Dikuduskanlah nama-Mu,
datanglah Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.

Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami;

dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari pada yang jahat. 

[Karena Engkaulah yang empunya Kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.] 

Doa Bapa Kami Bahasa Toraja

Matius 6:9-13

O Ambe'ki dao suruga, 
(kipalaku) anna dipakala'bi' tu sangamMi:
Anna patalo tu ParentaMi 
anna dadi tu pa'poraiamMi lan te lino susi dao suruga.

Benkanni tu silasanna kikande allo iate
sia pa'dei tu sala budangki, susi kami umpagarri' salana to kasalan lako kaleki.

Sia da Mielorangkanni diroso, sangadinna rinding pala'kan da narandankan deata bulituk. 

Belanna Kamu tu unnampui Parenta sia kapaan sia kamala'biran sae lakona.

Amin

Doa Bapa Kami Bahasa Toraja adalah salah satu contoh doa Bahasa Toraja yang wajib diketahui bagi kamu yang sedang belajar Bahasa Toraja, khususnya mahasiswa teologi.


Demikianlah teks Doa Bapa Kami Bahasa Toraja dan Bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat!
Contact Us: Komentar, saran dan masukan melalui WA 085396717324 dan Gmail Lara4store@gmail.com.